Pradinis ugdymas (1-5 klasės)

Atgal

Priimame vaikus į pradinio ugdymo klases mokytis pagal pažangią mokymo  programą, sudarytą pagal JAV bei Europos tarptautinių mokyklų programas

AISV mokymo standartai ir gairės sudarytos remiantis pažangiausiomis JAV bei Europos tarptautinių mokyklų mokymo programomis. Visi mokomieji dalykai mokykloje dėstomi anglų kalba. Vidutinis moksleivių skaičius pradinėse klasėse - 16-20 moksleivių.

Mokymo procese ypač svarbus žinių ir įgūdžių taikymas praktikoje, skatinamas kūrybinis ir analitinis mąstymas, vykdoma daug projektinių bei savarankiškų darbų. Pradinių klasių moksleiviai kelis kartus per metus  laiko norminius ( MAPS) testus, kurių rezultatus lyginame su  mūsų moksleivių bendraamžių iš JAV ir kitų tarptautinių mokyklų rezultatais.

Mokomosios disciplinos ir mokytojai

Pagal parengtą mokymo programą vaikus mokome anglų kalbos, matematikos, socialinių mokslų (pasaulio pažinimo) ir gamtos mokslų (gamtos pažinimas). Visas mokomųjų dalykų pamokas, vykstančias 5 kartus per savaitę, veda anglakalbiai pagrindiniai klasės mokytojai. Kikvienoje pradinėje klasėse kartu su pagrindinių mokytoju dirba ir mokytojo/os padėjėja/as.  Kitas disciplinas  - dailės, kompiuterių, bibliotekos, fizinio lavinimo, muzikos, lietuvių ir užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių arba rusų kalbų pasirinktinai nuo 5 klasės) pamokas - veda mokytojai-specialistai (užsieniečiai ir lietuviai).

Čia rasite detalų pradinių klasių programų aprašymą anglų kalba.

 

Mokyklos pedagogų sąrašas.

 

Lietuvių kalbos mokome 5 kartus per savaitę

Pagal Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas lietuvių kalbos programas ir standartus moksleiviai, kurių lietuvių kalba yra gimtoji, nuo pirmos klasės 5 kartus per savaitę mokosi lietuvių kalbos pagal lietuviškų mokyklų vadovėlius. Mokoma sakytinės ir rašytinės lietuvių kalbos. Vaikus skatiname reikšti, ginti ir vertinti savo nuomonę. Mokiniai įgyja lietuvių kalbos gramatikos žinių bei šnekamosios kalbos įgūdžių.

Vaikus, kuriems anglų kalba nėra gimtoji, mokome sustiprintos anglų kalbos

Moksleiviai, neturintys pakankamai anglų kalbos įgūdžių, lanko anglų kaip negimtosios kalbos (English Language Learner) pamokas nedidelėse grupėse kartu su kitais panašaus kalbinio lygio vaikais. Šios programos tikslas - padėti vaikams kuo greičiau pasiekti reikiamą klasės kalbinį lygį. Metų eigoje ir pabaigoje testuojant įvertinama moksleivių pažanga.

Suteikiame puikias mokymo(si) priemones ir sąlygas

Mokymuisi skirtos erdvios bei šiuolaikiškai įrengtos klasės, moksleiviai naudojasi kokybiškomis mokymosi priemonėmis ir vadovėliais iš JAV bei Didžiosios Britanijos. Mokymo procese plačiai naudojamos informacinės technologijos: kompiuteriai, interaktyvios lentos, projektoriai ir elektroninės knygos. Mokyklos bibliotekos kolekcijoje yra daugiau nei 9500 angliškų knygų, didelė DVD ir video juostų kolekcija, įrengta moderni kompiuterių klasė.

Galerija