Pradinis ugdymas (1-5 KLASĖS)

Atgal

Pažangi  mokymo  programa

AISV mokymo standartai ir gairės sudaryti remiantis pažangiausiomis JAV bei Europos tarptautinių mokyklų mokymo programomis. Visi mokomieji dalykai mokykloje dėstomi anglų kalba.  Mokymo procese ypač svarbus žinių ir įgūdžių taikymas praktikoje, skatinamas kūrybinis ir analitinis mąstymas, vykdoma daug projektinių bei savarankiškų darbų. Nedidelės klasės leidžia individualizuoti mokymą. Kelis kartus per metus visi moksleiviai nuo parengiamosios klasės laiko norminius testus (MAPS), kurie leidžia palyginti mūsų moksleivių pasiekimus su bendraamžiais iš JAV ir kitų tarptautinių mokyklų.

Mokomosios disciplinos

Pradinių klasių programa suteikia moksleiviams tvirtus akademinius pagrindus anglų kalbos, matematikos, socialinių mokslų (pasaulio pažinimo) ir gamtos mokslų (gamtos pažinimas) disciplinose. Šių mokomųjų dalykų pamokas veda anglakalbiai pagrindiniai klasės mokytojai 5 kartus per savaitę. Kiti mokytojai-specialistai (tiek užsieniečiai, tiek lietuviai) moksleiviams veda dailės, kompiuterių, bibliotekos, fizinio lavinimo, muzikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių arba rusų kalba pasirinktinai nuo 5 klasės) pamokas.

Mokymosi priemonės ir sąlygos

Mokymuisi skirtos erdvios bei šiuolaikiškai įrengtos klasės, moksleiviai naudojasi kokybiškomis mokymosi priemonėmis ir vadovėliais iš JAV bei Didžiosios Britanijos. Mokymo procese plačiai naudojamos informacinės technologijos (kompiuteriai, interaktyvios lentos, projektoriai, elektroninės knygos. Mokyklos bibliotekos kolekcijoje – daugiau nei 9500 angliškų knygų, DVD ir video juostų kolekcija, įrengta moderni kompiuterių klasė.

Lietuvių kalbos mokymas(-is)

Moksleiviai, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji, nuo pirmos klasės lietuvių kalbos mokosi penkis kartus per savaitę pagal Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas lietuvių kalbos programas bei standartus, lietuviškų mokyklų vadovėlius. Mokoma sakytinės ir rašytinės lietuvių kalbos, skatinama reikšti, ginti ir vertinti savo nuomonę. Mokiniai įgyja lietuvių kalbos gramatikos žinių bei  šnekamosios kalbos įgūdžių.

Sustiprintas anglų kalbos mokymas(-is)

Jei moksleiviai neturi pakankamai anglų kalbos įgūdžių, jie lanko anglų kaip negimtosios kalbos  (English Language Learner) pamokas nedidelėse grupėse kartu su kitais panašaus kalbinio lygio vaikais tam, kad kuo greičiau pasiektų reikiamą klasės kalbinį lygį. Metų eigoje ir pabaigoje testuojant įvertinama jų pažanga.