Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (6-12 klasės)

Atgal

Pažangi  mokymo  programa

AISV mokymo standartai ir gairės sudaryti remiantis pažangiausiomis JAV bei Europos tarptautinių mokyklų mokymo programomis. Visi mokomieji dalykai mokykloje dėstomi anglų kalba.  Mokymo procese ypač svarbus žinių ir įgūdžių taikymas praktikoje, skatinamas kūrybinis ir analitinis mąstymas, vykdoma daug projektinių bei savarankiškų darbų. Nedidelės klasės leidžia individualizuoti mokymą. Kelis kartus per metus visi moksleiviai nuo parengiamosios klasės laiko norminius testus (MAPS), kurie leidžia palyginti mūsų moksleivių pasiekimus su bendraamžiais iš JAV ir kitų tarptautinių mokyklų.

Mokomosios disciplinos

Pagrindinių ir vidurinių klasių moksleiviai 5 kartus per savaitę lanko anglų kalbos, matematikos, socialinių mokslų (istorijos, geografijos) ir gamtos mokslų disciplinas. Daugumą šių mokomųjų dalykų dėsto kvalifikuoti anglakalbiai specialistai samdomi užsienyje. Kiti mokytojai-specialistai (tiek užsieniečiai, tiek lietuviai) moksleiviams veda dailės, kompiuterių, bibliotekos, fizinio lavinimo, muzikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių arba rusų kalba pasirinktinai) pamokas.

IB Diplomo programa

AISV yra Tarptautinio bakalaureato (IB) pasaulio mokyklų tinklo dalis. 11-12 klasių moksleiviai mūsų mokykloje gali mokytis pagal IB Diplomo programą - skaitykite plačiau šioje nuorodoje. IB mokyklų bruožas - dideli akademiniai reikalavimai, analitinio mąstymo ugdymas ir tarptautiškumas. Subalansuota ugdymo programa padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai. Platesnę informaciją apie IB rasite ibo.org

SAT egzaminai

Vidurinės mokyklos pakopoje (9-12 klasėse) moksleiviai ruošiami stojimui į užsienio ar Lietuvos universitetus. Norintieji AISV moksleiviai gali laikyti SAT egzaminus - plačiausiai pasaulyje pripažįstamus stojamuosius egzaminus priėmimui į aukštąsias mokyklas. IB ir SAT egzaminus pripažįsta ir Lietuvos aukštosios mokyklos. Koledžų tarybos tinklalapyje (College Board -http://www.collegeboard.com/) galite rasti platesnę informaciją SAT egzaminus ir jų pripažinimą pasaulyje.

Mokymosi priemonės ir sąlygos

Mokymuisi skirtos erdvios bei šiuolaikiškai įrengtos klasės, moksleiviai naudojasi kokybiškomis mokymosi priemonėmis ir vadovėliais iš JAV bei Didžiosios Britanijos. Mokymo procese plačiai naudojamos informacinės technologijos (kompiuteriai, interaktyvios lentos, projektoriai, elektroninės knygos. Mokyklos bibliotekos kolekcijoje – daugiau nei 9500 angliškų knygų, DVD ir video juostų kolekcija, įrengta moderni kompiuterių klasė.

Lietuvių kalbos mokymas(-is)

Moksleiviai, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji, nuo pirmos klasės lietuvių kalbos mokosi penkis kartus per savaitę pagal Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas lietuvių kalbos programas bei standartus, lietuviškų mokyklų vadovėlius. Mokoma sakytinės ir rašytinės lietuvių kalbos, skatinama reikšti, ginti ir vertinti savo nuomonę. Mokiniai įgyja lietuvių kalbos gramatikos žinių bei  šnekamosios kalbos įgūdžių.

Sustiprintas anglų kalbos mokymas(-is)

Jei moksleiviai neturi pakankamai anglų kalbos įgūdžių, jie lanko anglų kaip negimtosios kalbos  (English Language Learner) pamokas nedidelėse grupėse kartu su kitais panašaus kalbinio lygio vaikais tam, kad kuo greičiau pasiektų reikiamą klasės kalbinį lygį. Metų eigoje ir pabaigoje testuojant įvertinama jų pažanga.