Darželis (3-4 metų vaikams)

3 – 4 metų vaikus priimame į pusės arba visos dienos darželio grupes (Pre-K 3  ir Pre-K 4)

Į dvi AISV darželio grupes (Pre-K 3 ir Pre-K 4) priimami vaikai, kuriems iki lapkričio 1 d. sukanka 3 arba 4 metai. Vaikai gali lankyti pusės mokymo(-si) dienos (8.30 - 12.30 val.) arba visos mokymo(-si) dienos (8.30 - 15.30 val.) programą. Kaina už mokslą priklauso nuo pasirinktos dienos trukmės (žr. šių metų kainas). Šeimos, kurios pageidauja, kad vaikas būtų prižiūrimas iki 17. 30 val., gali užrašyti savo vaiką į prailgintos dienos grupę, kurią lanko apie 10 vaikų (3-8 metų).

Darželio grupės užsiėmimai vyksta pagal mokyklos tvarkaraštį – mokslo metai prasideda rugpjūčio pabaigoje ir baigiasi birželio viduryje (žr. šių metų mokyklos kalendorių). Apie 10 val. vaikai valgo iš namų atsineštus priešpiečius, visą dieną darželį lankantys vaikai pietus gali atsinešti iš namų arba už papildomą mokestį juos galima užsakyti mokyklos valgykloje.

Nedidelės įvairių tautybių vaikų grupės, su kuriomis dirba kvalifikuoti ir rūpestingi pedagogai

Darželio grupėse vidutiniškai būna 10 – 16 vaikų. Darželį lanko įvairių tautybių vaikai, todėl nuo mažens ugdomas vaiko bendruomeniškumas ir kultūrinės įvairovės suvokimas. Bendravimas ir mokymas(-is) vyksta anglų kalba.

Kiekvienoje grupėje dirba du kvalifikuotos, ilgametę patirtį turinčios bei rūpestingos pedagogės (mokytoja ir mokytojos padėjėja), padedančios brandinti kiekvieno vaiko dvasinį pasaulį. Per turtingą mokymosi patirtį įgyjamos naujos ir naudingos žinios, lavinami vaiko fiziniai, emociniai gebėjimai ir bendravimo įgūdžiai, ugdomas pasitikėjimas savimi.

Visapusiškai ugdome vaikus per turiningą mokymo patirtį

Programos tikslas – anglų kalbos mokymas(-is), bendravimo, sensorinių, kognityvinių ir motorinių įgūdžių lavinimas, pasirengimas skaitymui, rašymui ir skaičiavimui. Svarbi programos dalis - savarankiškumo ugdymas, suteikiant pasirinkimo galimybę bei supažindinant su elgesio ir bendravimo taisyklėmis.

Anglų kalbos mokymas vyksta teminiu pagrindu, įvedant naują žodyną, susijusį su tam tikra tema,  įtvirtinant jį įvairių užsiėmimų metu. Kelis kartus per savaitę vaikai dalyvauja muzikos, fizinio lavinimo ir bibliotekos pamokėlėse, kurias veda mokytojai specialistai.  Du arba tris kartus per dieną vaikai žaidžia lauke, moderniai įrengtoje žaidimų aikštelėje žalumos apsuptyje.

LaikasPrograma
8.15 - 8.30 Atvykimo laikas
8.30 - 9.00 Laisvas žaidimas
9:00 - 9:15 Ryto ratas: pasisveikinimas, pokalbis apie nuotaiką, orą, dainelės, pirštukų žaidimai, kalbinių įgūdžių lavinimas diskutuojant savaitės tema
9:15 -9:45

Įvairi lavinamoji veikla ir žaidimai, susiję su savaitės tema: Asmeninis/socialinis ugdymas– pasitikėjimo savimi, atsakomybės jausmo, savikontrolės ugdymas, veikla grupėje, bendravimas su kitais vaikais;

Matematinis ugdymas– forma, erdvė, padėtis, matematiniai modeliai ir sąsajos, skaičiai, palyginimas, matavimas;

Kalbinis ugdymas– kalbėjimas, klausymas, pasiruošimas skaitymui ir rašymui;

Aplinkos pažinimas– gamtos pažinimas, socialinės temos, sveikos gyvensenos ir saugomo ugdymas

2 kartus per savaitę vaikai eina į muzikos ir bibliotekos pamokas, kurias veda mokytojai- specialistai

10:-10:15 Priešpiečiai (atsinešami iš namų)
10:15-10:45 Žaidimas lauke
11:00-11:20 Laisvas žaidimas klasėje
11:20-11:40 2 kartus per savaitę vaikai eina į fizinio lavinimo pamokas, kurias veda fizinio lavinimo  mokytoja
11:40- 12:00 Knygos skaitymas, įvairūs žaidimai (pirštukų žaidimai, konstruktoriai, smėlio dėžė, dėlionės, piešimas, spalvojimas, vaidinimas ir įvairi kita veikla pagal individualius vaikų poreikis)
12:00-12:45 Žaidimas lauke; ėjimas namo (tie, kurie lanko pusės dienos programą)
13:00 -13:30 Pietūs
13:30 Popiečio miegas/poilsis arba individuali veikla klasėje
14:30-15:10 Laisvas žaidimas, stalo žaidimai, knygų skaitymas, piešimas
15:10-15:30 Žaidimas lauke, vaikų pasiėmimas

 

Plačiau apie vaikų ugdymo programą galite skaityti čia.

Vaikų priėmimo į AISV darželio grupę formą rasite čia. Daugiau informacijos telefonu – 8 5 212 10 31, arba el. paštu admissions@aisv.lt