Apie AISV

Didžiausią patirtį turinti akredituota tarptautinė mokykla Vilniuje, suteikianti vidurinį išsilavinimą anglų kalba

VšĮ „Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje" (AISV), 1993 m. įkurta pirmoji tarptautinė mokykla Vilniuje, yra visame pasaulyje veikiančių mokyklų tinklo dalis. Mokyklos tikslas - sudaryti sąlygas į Lietuvą atvykusių diplomatų, verslininkų ir nuolat Lietuvoje gyvenančių šeimų vaikams mokytis anglų kalba pagal formaliojo ugdymo programą, kuri užtikrina mokymo(-si) programos tęstinumą vykstant mokytis iš vienos šalies į kitą. Priimame vaikus į:

Mokykla suteikia galimybę vaikams mokytis su bendraamžiais iš daugiau nei 30 šalių

Šiuo metu mokykloje mokosi virš 300 moksleivių. Daugiau nei pusė mokykloje besimokančių vaikų - Lietuvos piliečiai, kurie turi unikalią galimybę mokytis kartu su bendraamžiais iš daugiau nei 30 šalių. Vaikai puikiai išmoksta anglų kalbą, įgyja tarptautinius standartus atitinkantį išsilavinimą bei analitinio mąstymo įgūdžių, todėl gali sėkmingai tęsti mokslus kitų šalių mokyklose ir universitetuose.

Mokome pagal pažangią mokymo programa, sudarytą pagal JAV bei Europos tarptautinių mokyklų programas

AISV mokymo standartai ir gairės sudaryti remiantis pažangiausiomis JAV bei Europos tarptautinių mokyklų mokymo programų. Visi mokomieji dalykai mokykloje dėstomi anglų kalba. Vaikai mokomi nedidelėse klasėse, todėl galime individualizuoti mokymo procesą.

Mokymo procese ypač svarbus žinių ir įgūdžių taikymas praktikoje, skatinamas kūrybinis ir analitinis mąstymas, vykdoma daug projektinių bei savarankiškų darbų. Pradinių klasių moksleiviai kelis kartus per metus laiko norminius (MAPS) testus, kurių rezultatus lyginame su bendraamžių iš JAV ir kitų tarptautinių mokyklų rezultatais.

AISV mokytojai - ypač geri savo srities specialistai iš JAV ir Lietuvos, turintys ilgametę darbo patirtį tarptautinėse mokyklose bei aukščiausią kvalifikaciją, įgytą užsienio arba Lietuvos universitetuose. Čia rasite visų dabartinių mokyklos mokytojų, jų kvalifikacijų ir darbo patirties sąrašą.

Tarptautinių organizacijų akreditacija, suteikta mokyklai – kokybės standartas

AISV suteikta dviejų tarptautinių organizacijų (CIS ir NEASC) akreditacija, todėl šioje srityje esame išskirtiniai mokymo kokybės atžvilgiu lyginant su kitomis Vilniaus ir Pabaltijo šalių tarptautinėmis mokyklomis.

AISV yra Tarptautinio bakalaureato (IB) pasaulio mokyklų tinklo dalis -  11-12 klasių moksleiviai mūsų mokykloje gali mokytis pagal IB Diplomo programą. IB mokyklų bruožas - dideli akademiniai reikalavimai, analitinio mąstymo ugdymas ir tarptautiškumas. Subalansuota ugdymo programa padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai. Platesnę informaciją apie IB rasite ibo.org

Lietuvių kalbos mokome 5 kartus per savaitę

Pagal Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas lietuvių kalbos programas ir standartus moksleiviai, kurių lietuvių kalba yra gimtoji, nuo pirmos klasės, pagal lietuviškų mokyklų vadovėlius, 5 kartus per savaitę mokosi lietuvių kalbos. Mokoma sakytinės ir rašytinės lietuvių kalbos. Vaikus skatiname reikšti, ginti ir vertinti savo nuomonę. Mokiniai įgyja lietuvių kalbos gramatikos žinių bei šnekamosios kalbos įgūdžių.

Vaikus, kuriems anglų kalba nėra gimtoji, mokome sustiprintos anglų kalbos

Moksleiviai, neturintys pakankamai anglų kalbos įgūdžių, lanko anglų kaip negimtosios kalbos (English Language Learner) pamokas nedidelėse grupėse kartu su kitais panašaus kalbinio lygio vaikais tam, kad kuo greičiau pasiektų reikiamą klasės kalbinį lygį. Metų eigoje ir pabaigoje testuojant įvertinama jų pažanga.

Siekiame sukurti ir išlaikyti puikius mokinių ir mokytojų santykius, ugdyti toleranciją ir pagarbą kitų tautybių ar pasaulėžiūros žmonėms

Demokratiška tarptautinė aplinka, pagarba mokiniui bei puikūs mokinių ir mokytojų santykiai - didžiausia mokyklos vertybė. Tolerancija ir pagarba kitos kultūros ar pasaulėžiūros žmonėms - tai savybės, kurių neišmokstama iš knygų.

AISV misija - sukurti ugdančią, saugią bei pagarbią mokymo (-si) aplinką, kurioje puoselėjama kultūrinė įvairovė. Per turtingą mokymosi patirtį įgyjamos žinios, lavinami akademiniai ir bendravimo įgūdžiai bei ugdomas pasitikėjimas savimi leidžia moksleiviams pasiekti sėkmingų rezultatų pagal individualius gebėjimus.

Vaikams suteikiame puikias mokymosi priemones ir sąlygas

Mokymuisi skirtos erdvios bei šiuolaikiškai įrengtos klasės, moderni sporto salė, stadionas, žaidimų aikštelės, moksleiviai naudojasi kokybiškomis mokymosi priemonėmis ir vadovėliais iš JAV bei Didžiosios Britanijos. Mokyklos bibliotekos kolekcijoje yra daugiau nei 15000 angliškų (bei kitomis kalbomis) knygų, visose klasėse įrengtos interaktyvios lentos.

Galerija